Serija 60.47x teksturna mat

60.478 teksturna  mat - Fina  struktura            

60.479 teksturna  mat - Groba struktura

VRSTA PROIZVODA: dvokomponentna  pur barva. visoka odpornost na korozivno in morsko okolje. Odporen na abrazijo, trden, elastičen.Posebej izbrane  smole s kvalitetnimi pigmenti, ki omogočajo fotostabilnost s prisotnostjo alifatskih izocianatov.Zaključna dvokomponentna barva  videza stukture plastike (fina, groba ) je obstojna na zunanje uplive,abrazijo,kemične ter UV  svetlobo. Odlikuje trdnost, polnost filma ter sijaj. Barva izkazuje dober oprijem na različne podlage.

UPORABNO: Uporabljamo tam, kjer želimo poudarit  estetski videz. Uporaba: zaščita kovin, različnih naprav, strojev, naprav.... enakomeren strukturni videz......( 478 fini,  479 grobi ) Barvo nanašamo s klasično pištolo za brizganje. Prednost je v  enakomernem  videzu strukture plastike , katera  izstopi v začetnem času sušenja.

BARVNE NIANSE:  po  naročilu : RAL, NCS, ter ostali standardi..