Trdilci, katalizatorji

70.400  PUR katalizator STD

PAKIRANJE: 500 ml/1 L/2,5 L/5 L

 

70.401 PUR FAST katalizator

PAKIRANJE: 500 ml/1 L/2,5 L/5 L

70.480  PUR koncentriran katalizator

PAKIRANJE: 1 L/5 L

 

70.481  PUR FAST koncentriran katalizator

PAKIRANJE: 1 L/5 L

70.500  Katalizator Acryl normal

PAKIRANJE: 25o ml/500 ml/1 L/2,5 L/5 L

 

70.501 Katalizator Acryl fast

PAKIRANJE: 25o ml/500 ml/1 L/2,5 L/5 L

 

70.502 Katalizator Acryl extra fast

PAKIRANJE: 25o ml/500 ml/1 L

 

70.503 Katalizator spot

PAKIRANJE: 25o ml/500 ml

 

70.510  Katalizator normal

PAKIRANJE: 500 ml/2,5 L

 

70.511  Katalizator  fast

PAKIRANJE: 500 ml/2,5 L

70.580 Acryl katalizator koncentrirani

PAKIRANJE: 1 L/5 L

 

70.581 Acryl katalizator fast koncentrirani

PAKIRANJE: 1 L/5 L

 

70.710  Epox trdilec STD

PAKIRANJE: 25o ml/330 ml/1 L/5 L

 

70.711 Epox fast trdilec

PAKIRANJE: 25o ml/330 ml/1 L/5 L

 

70.712 Epox extra fast

PAKIRANJE: 330 ml/1 L

 

70.780   Trdilec Konepox efekt

PAKIRANJE: 330 ml/1 L/5 L

 

70.790  Trdilec  za konepox smolo

PAKIRANJE: 0,5 L/1 L/2,5 L

 

80.795  Trdilec za epox impregnator

PAKIRANJE: 1 L/5 L