Trdilci, katalizatorji

70.400  PUR katalizator STD

Pakiranje:  / 500 ml / 1 L / 2,5 L  / 5L /

 

70.401 PUR FAST katalizator

Pakiranje:  / 500 ml / 1 L / 2,5 L  / 5L /

70.480  PUR koncentriran katalizator

Pakiranje:   / 1 L   / 5L /

 

70.481  PUR FAST koncentriran katalizator

Pakiranje:   / 1 L   / 5L /

70.500  Katalizator Acryl normal

Pakiranje: 25oml / 500 ml / 1 L / 2,5 L  / 5L /

 

70.501 Katalizator Acryl fast

Pakiranje: 25oml / 500 ml / 1 L / 2,5 L  / 5L /

 

70.502 Katalizator Acryl extra fast

Pakiranje: 25oml / 500 ml / 1 L /

 

70.503 Katalizator spot

Pakiranje: 25oml / 500 ml /

 

70.510  Katalizator normal

Pakiranje:  / 500 ml  / 2,5 L

 

70.511  Katalizator  fast

Pakiranje:  / 500 ml  / 2,5 L

70.580 Acryl katalizator koncentrirani

Pakiranje:   / 1 L   / 5L /

 

70.581 Acryl katalizator fast koncentrirani

Pakiranje:   / 1 L   / 5L /

 

70.710  Epox trdilec STD

Pakiranje:  / 25oml / 330 ml  / 1 L  / 5L /

 

70.711 Epox fast trdilec

Pakiranje:  / 25oml / 330 ml  / 1 L  / 5L /

 

70.712 Epox extra fast

Pakiranje:  /330 ml  / 1 L  /

 

70.780   Trdilec Konepox efekt

Pakiranje:   / 330 ml  / 1 L  / 5L /

 

70.790  Trdilec  za konepox smolo

Pakiranje:  / 0,5L  / 1 L  / 2,5L /

 

80.795  Trdilec za epox impregnator

Pakiranje:  / 1 L  / 5L /