2k – dvokomponentni

#KODAOPIS
1 10.700 KonePox primer
2 10.710 EpoxPlus primer
3 10.720 Epox primer DBS